PanCert 2017-1PanCert 2017-2PanCert 2017-3PanCert 2017-4PanCert 2017-5

PanCert AB

PanCert är de sydsvenska köpsågverkens organ för certifiering inom certifieringssystemen PEFC™ och FSC®. 

PanCert AB är certifierad enligt ISO 14001 och är paraplyorganisation för certifiering av avverkningsorganisationer och skogsägare inom PEFC och FSC samt multi-site organisation för certifiering av virkesorganisationer inom PEFC™ och FSC®. PanCert AB utfärdar bevis om skogsbrukscertifiering för avverkningsorganisationer och skogsägare samt bevis om spårbarhetscertifiering för virkesorganisationer.

Se policydokument →

Senaste nytt

Det finns inga nyheter