PanCert1PanCert4PanCert2PanCert3PanCert5

PanCert AB

PanCert är de sydsvenska köpsågverkens organ för certifiering inom certifieringssystemen PEFC™ och FSC®. 

PanCert AB är certifierad enligt ISO 14001 och är paraplyorganisation för certifiering av avverkningsorganisationer och skogsägare inom PEFC samt multi-site organisation för certifiering av virkesorganisationer inom PEFC™ och FSC®. PanCert AB utfärdar bevis om skogsbrukscertifiering för avverkningsorganisationer och skogsägare samt bevis om spårbarhetscertifiering för virkesorganisationer.

Se policydokument →

Senaste nytt

Det finns inga nyheter

Kompletteringskurs för planproducenter/planläggare. 24-25 maj 2016 i Åkulla (mellan Ullared och Varberg).